СЕМИНАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Уважаеми дами и господа,

 
„Виорг ВТ“ ООД и „Бонев Софт Одитинг” ООД
имат удоволствието да организират за Вас семинар, който ще се проведе на 25 януари 2016 г. (понеделник) от 9:00 ч., в гр. Велико Търново, хотел Панорама, Заседателна зала (http://www.panorama-vt.bg).

 


Темите на семинара са:

  • Новият Закон за счетоводството – експертен коментар

Лектор: Живка Балукова – регистриран одитор, Бизнес анализатор IT

 
  • Практико-приложни аспекти на ЗКПО във връзка с годишното данъчно приключване на 2015 г.

Лектор: Живка Балукова  – регистриран одитор, Бизнес анализатор IT

 

  • Специфични въпроси, свързани с годишно приключване и ЗДДС. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС.

Лектор: Валентина Василева – данъчен консултант Глобал Такс АД

 

  • Управленски анализ с АЖУР®L

Лектор: Живка Балукова – регистриран одитор, Бизнес анализатор IT

 

Всеки участник в семинара получава:

·         Сертификат за участие;

·         Отговор на поставени въпроси и казуси по време на семинара.

 

Цена за участие с включен ДДС:

·  150 лв. за първи участник;

·  130 лв. за всеки следващ участник.

Отстъпка 15% за записвания до 15.12.2015 год.


Мoля да заявите участието си в семинара и броя участници най-късно до 15.01.2016 г., като изпратите попълнен талон за участие на e-mail:

office@vvt-bg.com или info@vvt-bg.com,

или на тел/факс: 062 600 368.

Банкова сметка на „ ВИОРГ ВТ“ ООД:              ПИБ АД, клон Велико Търново

                                                                                   IBAN: BG67FINV915010BGN0IUZE

                                                                                   BIC: FINVBGSF

  

Телефони за допълнителна информация: 0885 296 269; 0888 331 701; 0888 089 960.

 

Повече информация, покана за семинара и заявка за участие може да намерите тук.