СЕМИНАР ВАРНА

Уважаеми колеги,


Винаги с готовност за подпомагане на клиентите си в теорията и практиката, „Рамира“ ЕООД и „Бонев Софт Одитинг” ООД имат удоволствието да организират за Вас семинар, който ще се проведе на 15.01.2016 г., в хотел GOLDEN TULIP, зала "Дали", със следните актуални теми:


  • Практическо прилагане на ЗКПО. Общ преглед на промените в ЗКПО за 2015 г. и 2016 г.
  Лектор:  д.е.с. Маргарита Добрева регистриран одитор
  • Промени в счетоводното законодателство. Нов Закон за счетоводството – експертен коментар

Лектор:  д.е.с.Живка Балукова – регистриран одитор, бизнес анализатор IT в „Бонев Софт Одитинг” ООД

  • АЖУР®L :Новости във функционалните възможности; Управленски анализ; Важни моменти при годишното приключване.

Лектор:   д.е.с.Живка Балукова – бизнес анализатор IT в „Бонев Софт Одитинг” ООД

 

Всеки участник в семинара получава:

  • отговор на поставени въпроси и казуси по време на семинара;

  • материали от дискутираните теми;

  • сертификат за участие;

  • две кафе паузи и обяд.

 

Цена за участие с включен ДДС:

·         108 лв. за участник;


Мoля, да заявите участието си в семинара и броя участници най-късно до 06.01.2015 г., като изпратите попълнен талон за участие на e-mail:

ramira_varna@mail.bg или ramira_varna@yahoo.com

 

Моля, таксата за участие да преведете до 10.01.2016 г. по:

Банкова сметка на „ РАМИРА“ ЕООД:                    ПИБ АД, клон Варна

                                                                                   IBAN: BG07FINV915010BGN05346

                                                                                   BIC: FINVBGSF

 

  Програма на семинара:  
8.30 - 9.00 ч Регистрация
9.00 - 9.05 ч.
Откриване
9.05-10.30 ч Практическо прилагане на ЗКПО. Общ преглед на промените в ЗКПО за 2015 г. и 2016 г.
10.30-11.00 ч. Кафе пауза
11.00-12.30 ч. Практическо прилагане на ЗКПО. Общ преглед на промените в ЗКПО за 2015 г. и 2016 г. (Продължение)
12.30-13.30 ч Обяд
13.30-15.30 ч.

Промени в счетоводното законодателство. Нов Закон за счетоводството.

15.30-15.45 ч. Кафе пауза
15.45-17.30 ч. АЖУР®L : Новости във функционалните възможности; Управленски анализ; Важни моменти при годишното приключване.


Очакваме Ви!


 

Talon_seminar.doc 112.0KB Талон семинар Варна