Ръководства за инсталация и системна поддръжка на АЖУР®

Описани са техническите изисквания и параметри за Ажур®, както и необходимата предварителна подготовка.
  Подготовка за инсталиране   261.27 KB
Ръководство за пълна инсталация на Ажур®. Описани са необходимите стъпки за инсталиране на приложението на сървър / локален компютър.
  Пълна инсталация   824.51 KB
Инструкция за проверка за по-нова версия на продукта, изтегляне и актуализиране (програмно осигуряване) на Ажур®.
  Изтегляне на нова версия   569.7 KB
Ръководство за актуализиране на версията на Ажур® (програмно осигуряване).
  Програмно осигуряване   266.74 KB
Ръководство за преинсталиране на Ажур® при смяна на сървър, или преместване на инсталацията.
  Преинсталиране, преместване   404.92 KB
Ръководство за системна поддръжка (backup /restore) на базата с данни (БД)
  Системна поддръжка на БД   523.64 KB
Ръководство и указания за преминаване от Interbase XE към Interbase 2017.
  Преминаване към Interbase2017   275.01 KB
Инструкция за инсталация и настройка на мобилни приложения Ажур mobile
  Ажур Mobile - Инструкция за инсталация и настройка   547.4 KB