Описание на промените по версии

  в. 340 / 10.01.2017   122.77 KB
  в. 338 08.12.2017   0 B
  в. 333 / 25.10.2017   148.9 KB
  в. 331 / 05.10.2017   94.08 KB