Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!НОВИ МОДУЛИ към системата АЖУР®

 

 • 03.01.2011 - АЖУР®7 - с повече възможности... Прочети повече  →
 • 02.12.2010 - Kоледна търговска отстъпка - 25% за всички клиенти.
 • 25.11.2010 - АЖУР®7. Очаквайте скоро.
 • 16.04.2010 - Ново - "Абонаментна поддръжка на компютърна техника". Прочети повече 
 • 15.04.2010 - Нов модул за on-line Web достъп до Дневник на складова наличност на ДАНЪЧЕН СКЛАД, съгласно изискванията на чл.47(1)т.9 ЗАДС. Прочети повече →
 • 15.04.2010 - Нормативни промени в АЖУР®-L.5.5 - ДАНЪЧЕН СКЛАД - съгласно ЗАДС (ДВ бр.24/26.03.2010) в сила от 01.04.2010 г.
 • 15.03.2010 - "Автоматизирано осчетоводяване на протоколи по ДДС" Прочети повече →
 • 15.03.2010 - "Търговски документи през e-mail" Прочети повече →
 • 15.03.2010 - Модул "Промоции" Прочети повече →
 • 05.02.2010 - Финансов отчет за публикуване в Търговския регистър. Прочети повече →
 • 03.02.2010 - Годишен отчет за дейността, съгл.ЗКПО и НСИ. Прочети повече →
 • 25.01.2010 - Нормативна промяна във връзка с измененията в ЗДДС и ППЗДДС
 • 07.01.2010 - Microsoft Certified Partner
 • 22.12.2009 - Промени в модул АЖУР®-L5.5 - ДАНЪЧЕН СКЛАД – Отразени са промените съгласно ЗАДС в сила от 01.12.2009 г.
 • 22.12.2009 - Модул АЖУР®-L5.5 - ПРОИЗВОДСТВО  е интегриран с модулите Склад, Финанси и Счетоводство и Управление продажби на системата.
 • 22.12.2009 - Печат на МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР – след осчетоводяване на въведени, вкл. и автоматизирано генерирани счетоводни операции в модул СЧЕТОВОДСТВО.
 • 12.11.2009 - Нов модул към АЖУР®-L5.5 - "Интрастат"
 • 20.10.2009 - АЖУР®-L5.5 с поддръжка на Windows 7
 • 24.08.2009 - Сертификат за качество ISO 9001:2008
 • 13.08.2009 - Нов модул към АЖУР®-L5.5 - "Връзка с ECOD(edi)". Прочети повече →


МОДУЛ ВРЪЗКА С Edi

Модул връзка с Edi е специализиран модул за електронен обмен на документи при работа с търговски вериги.  Обработват се поръчките от търговската верига и стоковите разписки за търговската верига.


МОДУЛ УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

Модул УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ е ново интерактивно средство за получаване на бързи и удобни отчети посредством комбиниране на данни от различните модули на системата.

 

МОДУЛ ВРЪЗКА с е-Фактура на БАНКСЕРВИЗ АД

Модулът позволява експортиране на издадените фактури от модул Фактуриране на системата АЖУР®7 към услугата e-фактура на Банксервиз АД. За повече информация

МОДУЛ – ВРЪЗКА С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

Модулът позволява интегриране на модулите Склад и Фактуриране на системата АЖУР®7 с мобилни устройства, предлагани от Дейта+ ООД. Той е особено подходящ при разносна търговия. За повече информация.


МОДУЛ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОДИЧНИ УСЛУГИ 

Нов специализиран модул на системата АЖУР®7, чрез който може да се автоматизира издаването на фактури по договори за наем, периодични месечни абонаменти и такси. Модулът дава възможност за следене на договорите по различни критерии. За повече информация.

МОДУЛ НЕУСТОЙКИ

Новият специализиран модул Неустойки е част от модул Управление на продажбите на системата АЖУР®7. Чрез него може да се изчисляват неустойки. За повече информация. 

 Начало

Новини

Архив Новини »