MyBusiness

За да накарате АЖУР® да говори езика на Вашия бизнес!

 

Модулът е надстройка над стандартните модули Продажби, Доставки, Склад, Каса и Банка. Дава възможност за адаптация на стандартния софтуер към специфичните изисквания на бизнеса Ви:

    • Преименуване на стандарни полета в оперативните документи, при генериране на справки на печат и в Excel;
    • Създаване на индивидулани потребителски контроли върху въвежданата информация;
    • Създаване на нови допълнителни реквизити към оперативните документи с потребителски контроли връзки с номенклатури;
    • Прикрепяне на търговска и техническа документация към картон на материалния запас, клиента и/или доставчика, към всеки оперативен документ.