Повече от 10 модула

работещи с обща база данни

Повече иновативни възможности за автоматизация на бизнес дейностите.

Над 10 модула работещи с обща база данни


Модули

Финанси и счетоводство

Едно решение за финансово, управленско и регулаторно счетоводство

Специализиран модул „Бюджет“

Съвременно решение за счетоводството в публичния сектор в България.
 

Анализи и Управление на данни

За комбиниране и анализ на данните от всички модули

Управление на продажбите

Упражнявате конкурентна търговска политика, базирана на задълбочен анализ

Управление на доставките

Вземате решения, правите поръчки и отчитате доставки лесно

Управление на плащанията

Оптимизиране на паричните потоци

Склад

Ефективно документиране, отчитане и управление на запасите

Производство

Планиране и контрол на ресурсите, автоматично остойностяване и анализ
 

My Business

За  адаптиране на  останалите модули към вашия бизнес 


 

Специализирани модули

Повече иновативни възможности за автоматизация на бизнес дейностите

Свържете се с нас още днес на тел.: +359 2 44 576 00

Запазете час за персонална консултация и презентиране на АЖУР®L, ако желаете ни пишете на office@bsoft.bg Изпрати запитване