Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Общи условия 229.8KB Общи условия (лицензионно споразумение) за ползване на програмни продукти от серията АЖУР® в сила от 01.06.2015

 


РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - АЖУР®


Ръководство за потребителя 6.3MB Ръководство за потребителя на Ажур®
Настройки за бюджетни предприятия 2017 355.6KB Ръководство за настройки на бюджетни предприятия

 


ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ С АЖУР®


Годишно приключване с Ажур® 818.6KB

 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Услуга "Дистанционна помощ"

ДИСТАНЦИОННА ПОМОЩ 567.7KB Описание и условия за ползване на услугата "Дистанционна помощ"ДРУГИ ДОКУМЕНТИ


Изисквания към фискaлните устройства и баркод четци за връзка с Ажур®

Фискални устройства 177.5KB Описани са поддържаните модели фискални касови апарати, фискални принтери и баркод четци, както и специфичните изисквания към тяхРЪКОВОДСТВА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА НА АЖУР®


Ръководства за инсталиране, преинсталиране, програмно осигуряване на Ажур®

Подготовка за инсталиране 84.1KB Описани са техническите изисквания и параметри за Ажур®, както и необходимата предварителна подготовка.
Пълна инсталация 6.1MB Ръководство за пълна инсталация на Ажур®. Описани са необходимите стъпки за инсталиране на приложението на сървър / локален компютър.
Изтегляне на нова версия 248.7KB Инструкция за проверка за по-нова версия на продукта, изтегляне и актуализиране (програмно осигуряване) на Ажур®.
Програмно осигуряване, актуализация 1.6MB Ръководство за актуализиране на версията на Ажур® (програмно осигуряване).
Преинсталиране, преместване 289.0KB Ръководство за преинсталиране на Ажур® при смяна на сървър, или преместване на инсталацията.
Преминаване към XE 180.7KB Ръководство за преминаване (мигриране) на БД от Interbase 7.5 към Interbase XE
Системна поддръжка на БД 401.9KB Ръководство за системна поддръжка (backup /restore) на базата с данни (БД)
Update5 за InterbaseXE 536.1KB Ръководство за прилагане на Update5 на Interbase XE.