Годишен отчет


Уважаеми клиенти,


Във връзка с изготвянето на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия Ви информираме, че всички нормативни промени са отразени и имаме готовност за предоставяне на актуализацията на модул Анализи от системата Ажур®7.


Тези от Вас, които са потребители на модула може да изпращат заявка за получаване на промените на следния e-mail: order@bsoft.bg.  


За повече информация може да се обърнете към централния офис на Бонев Софт, както и обслужващия В представител.