Отказ от хартиена фактура

 

 Уважаеми клиенти,


   С цел подобряване на качеството на обслужване на своите клиенти, от 15 юни 2011 г. Бонев Софт Одитинг ООД започва издаване на електронни фактури чрез системата e-invoice, които ще заместят фактурите на хартиен носител.

   Така издадените фактури, изпратени в електронен вид, са подписани с цифров подпис и са данъчно признати документи, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

   Във връзка с това, ние предоставяме възможност за отказ от получаване на хартиена фактура.
   Нека всички да станем съпричастни към каузата за едно по-зелено и по-чисто бъдеще! Чрез отказа си от хартиена фактура, можем да спасим едно дърво днес, за да имаме чиста природа утре!
   Ако вие желаете да се включите в тази инициатива, моля да ни предоставите имената и e-mail адресите на Вас или Вашите служители, които ще получават известията за електронни фактури, чрез попълване на приложената декларация.

Deklaracia.doc Декларация за съгласие за получаване на електронни фактури и отказ от хартиен носител

   Моля, изпратете Вашия отговор във вид на попълнена декларация по един от следните начини:

  • на факс 02 / 4457609;
      • на адрес гр. София 1404, ул. Риккардо Ваккарини 10б;
      • чрез online формата публикуваната по-долу.

  На посочените в декларацията е-mail адреси заедно с първата електронна фактура ще получите и покана за регистрация в системата www.e-invoice.bg, с линк към Вашия уникален потребителски профил. След извършената регистрация на сайта, Вашите електронни фактури ще бъдат достъпни единствено през Вашия уникален потребителски профил.

                                                                                          С уважение,

                                                                                          Бонев Софт Одитинг


Вече попълнената декларация може да бъде изпратена и оттук:

Прикачи декларация

       

                                          

Може да попълните Вашата заявка и online, като попълните всички полета на формата по-долу и натиснете бутона <Изпрати>.

Попълнете тази заявка толкова пъти, колкото различни служители и e-mail адреси упълномощавате.

Online съгласие за получаване на електронна фактура и отказ от хартиен носител

Фирма*       
БУЛСТАТ*
Клон*
Представител*
Длъжност*
Адрес за кореспонденция*
Име на потребителя*  
E-mail на потребителя*  
Телефон на потребителя
Декларация за съгласие за получаване на електронни фактури и отказ от хартиен носител  
  Съгласен съм
Забележка