Изменения в ЗДДС 2016 г.

Уважаеми клиенти,


В брой 8/29.01.2016г. е публикуван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Част от измененията са свързани с промени в Дневниците, Справката декларация и коефициента за изчисление на частичен данъчен кредит. Всички изменения ще бъдат своевременно отразени в АЖУР®L.

Съгласно ПИД ППЗДДС § 21. 3) За данъчни периоди до 31 януари 2016 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 10 (Дневник на продажбите) към чл. 113, ал. 2 и № 13 (Справка Декларация) към чл. 116, ал. 1, съответно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител по досегашното приложение № 12 към чл. 113, ал. 4.

Инсталирането на ново програмно осигуряване  на АЖУР®L с отразени промени следва да се направи след предаване на регистрите и декларацията за месец януари 2016г. към НАП.Уважаеми клиенти,
В края на  2015 г. бяха публикувани изменения и допълнения на Закона за ДДС, приложими от голям брой данъчно задължени лица. Промените, които предизвикаха най-голям интерес, са свързани с Облагане с ДДС на употребата на стоки и услуги и за лични нужди. Практическото приложение на тези и другите промени в закона е разгледано в статията на Валя Василева – данъчен консултант, която публикуваме тук.
До края на месец януари се очаква публикуване на изменения и допълнения в ППЗДДС, част от тях свързани с промени в декларирането на данъка от 01.02.2016 г. Същите ще бъдат своевременно отразени в АЖУР®L и ще бъдете информирани за процеса на смяна на програмното осигуряване.

Изменения в ЗДДС 2016. Облагане с ДДС на употребата на стоки и услуги и за лични нужди

ZDDS_2016.pdf 339.5KB