Промени в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2014 г. и решенията им в АЖУР®7

Уважаеми клиенти,

Направени са значителни промени в ЗДДС и ППЗДДС, които са в сила от 01.01.2014 г.


За да Ви улесним в прилагането им, публикуваме професионален коментар на промените от Валери Колчев  и Валентина Василева – данъчни консултанти от „Глобал Такс” АД.


Едновременно с това отговаряме и на практическите въпроси:

-       Какви фактури се издават по новите режими?

-       Какви нови протоколи се издават?

-       Как се осчетоводяват?

-       Как се регистрират в Дневниците по ДДС?

-       Как се равняват Дневниците и сметки за отчитане на ДДС?

като публикуваме примери за издадени, регистрирани в Дневниците и осчетоводени документи с АЖУР® 7.

 

Основните изменения и допълнения в ЗДДС са:

  • Въвеждане на специален режим за касова отчетност на ДДС;

Касова отчетност 638.7KB

  • Въвеждане на механизъм за обратно начисляване за доставки със зърнени и технически култури;

Обратно начисляване 319.1KB

  • Особени случаи при определяне на данъчната основа при бартер, безвъзмездно подобрение на нает актив, дерегистрация по ДДС и внос;Данъчно третиране на  лизинговите договори.

Други промени 239.1KB


Новият код на Ажур®7, включващ всички тези промени, ще бъде публикуван след обновяването на Програмния продукт на НАП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация.
Очаква се това да стане до края на месец януари 2014 г.
 

Екипът

на Бонев Софт