Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!Одит на годишни финансови отчети.


Ограничен одиторски преглед на финансови отчети.


Компилиране на финансова информация.


Изпълнение на договорени одиторски процедури, включително за проверка на Проекти по Европейски и други донорски програми. .


Консултации по счетоводни и данъчни въпроси.


Проверка на прогнозна финансова информация:

  • при представяне на прогнозни данни пред потенциални инвеститори
  • при оценка на възможна бъдеща капиталова инвестиция
  • при представяне на прогнозни данни в бизнесплан, при кредитна обосновка от заемодателя
  • при представяне на прогнозни данни в публични проспекти на дружеството.


Курсове и тематични семинари по националните и международните стандарти за финансово отчитане.