Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!Живко Бонев Бонев

 

Образование

Висше икономическо, специалност Счетоводна отчетност, Университет за национално и световно стопанство - София, 1961 г.

 

Специализации

ВМЕИ - София

IBM - Виена

 

Научни степени и звания

Доктор (кандидат на науките), ВАК - София, 1982 г.

Старши научен сътрудник ІІ степен, ВАК - София, 1986 г.

Дипломиран експерт-счетоводител (независим одитор), утвърден от първата международна комисия в България - 1991 г.

Регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит - 2002 г.

 

Професионален опит

6 г. - От сметководител до контрольор във финансова институция.

7 г. - Счетоводител, старши счетоводител, отговорен счетоводител в строително и промишлено предприятие.

26 г. - Научен сътрудник, ръководител група, ръководител направление и главен специалист в Оргпроект, ЦНИКА, КЕССИ и ЦИППС.

12 г. - Хоноруван доцент по автоматизация на счетоводството и счетоводство на стопанските организации в УНСС, София.

2 г. - Хоноруван професор в НБУ, София.

11г. - Президент на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители и зам.председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители

18 г. - Съдружник и управител в Бонев Софт ОдитингООД и в Бонев Софт ЕкспертООД, София.

Извършил над 281 одита на предприятия, в т.ч. и банки.

Преминал подготовка и сертифициран за одитор и лектор по международните стандарти за финансово отчитане.

 

Трудове

25 монографии, учебници и др. - самостоятелно и в съавторство, издадени в страната и чужбина.

Над 280 статии, доклади на научни конференции и др.

Автор на няколко програмни продукта за автоматизиране на счетоводството и управлението, внедрени в над 10 хиляди български и чуждестранни предприятия.

 

 

Траяна Димитрова Христова 

 

Образование

Висше икономическо, Университет за национално и световно стопанство, София - Икономист системорганизатор.

 

Специализации

Университет за национално и световно стопанство, София - Организация и методология на счетоводната отчетност

НБУ - Търговско право

Дипломиран експерт-счетоводител - 1994 г.

Регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит - 2002г.

 

Професионален опит

1 г. - Системен организатор в изчислителен център.

1 г. - Специалист цени и себестойност.

5 г. - Зам.-главен и главен счетоводител, счетоводител-методолог в търговска и издателска фирма, производствено предприятие.

16 г. - Съдружник и управител в Бонев Софт Одитинг ООД и Бонев Софт Експерт ООД, одитор и методолог.

Извършени одити на над 180 финансови отчета .

Лектор на специализирани счетоводни семинари.

Лектор по автоматизация на счетоводството в Американския университет в Благоевград.

Преминала подготовка и сертифицирана за одитор и лектор по международните стандарти за финансово отчитане.

 

Трудове

Съавтор на два програмни продукта за автоматизиране на счетоводството и управлението, внедрени в над 7 хиляди предприятия.