АЖУР® L

Защо отново АЖУР® L 25 години по-късно?
Защо новата версия е отново с индекс L?


Защото дава действително големи (L) възможности с уникални решения за едновременен достъп до:

 • данните на различни фирми;
 • данни за различни периоди – работа в отделни плотове;
 • различни функции на системата – работа с множество екрани.

 

АЖУР® L осигурява нов уникален достъп до данните,  чрез ползването на интерактивни хелпове. Всеки потребител сам определя какви данни да се включат в хелповете, как да се подредят, евентуално предварително да се селектират и текущо да се филтрират. И това за всеки отделен обект – сметки, стоки, клиенти...

 

За вземане на бързи решения при продажбите и движението на стоки е включен и нов умен помощник - АЖУР® Assistant. Той  дава избрана от потребителя информация в реално време  за клиент, стока или дистрибутор като наличност, резервирано количество, аванси, дължими суми, продажби за избран период и други комбинации от над 100 вида данни.

 

Новият  АЖУР® L предоставя и по-удобен начин за справки (ведомости, описи, фактури, складови документи)  чрез:

 • Избор на подредба на информацията;
 • Лесна промяна на критериите за следваща справка;
 • Възможност за филтриране, включително по критерии, зададени от клиента;
 • Сумиране на филтрираната информация.

 

В АЖУР®L е имплементирана и допълнителна защита от  въвеждане на информация за контрагент, различна от тази в регистрите за регистрирани лица на НАП и ЕС. Тя е реализирана чрез:

 • Проверка на статуса на доставчик в регистъра на НАП при регистриране на документ в Дневника за покупки. Проверка във VAT регистър;
 • Проверка на ДДС регистри за наличие на записи за дерегистрирани лица, липсващ или сгрешен номер, регистрирани по специален режим;
 • Превантивна защита чрез  зареждане на данни за нов контрагент по ЕИК  директно от официалните регистри.

 

Всичко това е съчетано и с нова удобна визия с възможности за мащабиране и управление на прозорците, персонално меню за всеки потребител и бутон за бърза връзка с нас.

 

Или накратко

АЖУР®L е с:

 • Нова визия.
 • Решения за едновременен достъп до:
 • различни бази данни;
 • периоди на работа;
 • различни функции.
 • Smart Data Help.
 • Интерактивни справки в табличен вид (грид).
 • Контроли за данните на контрагенти с официалните регистри на НАП и ЕС.
 • Умен помощник за продажбите и стоките.