Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!Смисълът на данните – Какво се случи?  Защо се случи?

С модул Управление на данни могат да се реализират индивидуални модели за комбиниране на данни от всички модули на системата.
Настройването на моделите изисква анализиране на данните и нуждите на мениджмънта на съответната компания.
Идеята е данните да се комбинират така, че да съответстват на бизнеса и да са разбираеми за бизнес потребителите.
Това е мощно и ефективно средство за представяне на информацията детайлизирана на малки парчета, видими под различен ъгъл с цел разбирането й.
Най-голямото предимство е подобреният достъп до данни, които са импулс за иновация и креативност. Последното е свързано с новия начин за търсене и анализиране на информацията.